Täytä hakemus ja aloita mielenkiintoinen opintomatka äänen, hengityksen ja koko kehon ihmeelliseen maailmaan!
Haluatko työkaluja äänenkäyttäjien lihaskireyksien hoitamiseen,
optimaalisen äänenkäytön tukemiseen ja erilaisten äänihaasteiden
hoitamiseen manuaalisin ja äänenhuollollisin keinoin?
Haluatko oppia tunnistamaan ja vapauttamaan kielen kireyksien
aiheuttamia ongelmia äänessä, laulamisessa tai syömisessä?
Haluatko ymmärtää paremmin hengitystä ja sen yhteyttä äänenkäyttöön?
Haluatko itse oppia lisää palautumisesta ja saada vinkkejä asiakkaidesi avuksi?

Uudistunut VoiceWell®-koulutus tarjoaa tietoa ja työvälineitä kaikkeen tähän!
Tule mukaan oppimaan työkaluja äänenhuoltoon, hengityksen tasapainottamiseen ja palautumisen tukemiseen
Hae nyt mukaan uudistuneeseen
VoiceWell®-hoitajakoulutukseen!
VoiceWell®-hoitajakoulutus 2023
Koulutus on tarkoitettu Valviraan
rekisteröidyille koulutetuille hierojille, osteopaateille ja fysioterapeuteille.
Pääsyvaatimuksena vähintään 2 vuoden työkokemus ammatissa (hierojan erityisammattitutkinto katsotaan eduksi) sekä opiskelijalta odotetaan tervettä äänenkäyttöä, motivaatiota kehittää omaa äänentuottotapaa sekä opiskelumotivaatiota erityisesti äänentuoton, hengityksen, kielen/artikulaation alueiden hoitotekniikoihin.

Opetus tapahtuu pienryhmissä sisältäen paljon henkilökohtaista ohjausta.

Vuoden 2023 koulutukseen otetaan 4 opiskelijaa. Koulutus alkaa lokakuussa 2023 ja kaikki lähiopetuspäivät tarkentuvat yhdessä ryhmän kanssa syksyllä 2023.

Koulutukseen kuuluu harjoittelu omilla asiakkailla niin hoitotekniikoiden, tutkimisen, ohjaamisen ja hoitopalautteiden koostamisen osalta.

Koulutus koostuu seitsemästä lähiopetusmoduulista. Lisäksi saat koulutuksen ajaksi käyttöösi Purento-verkkokurssin, jonka avulla pääset heti itsenäisesti tutustumaan ensimmäisen moduulin aiheisiin ennen lähiopetuspäiviä.

Saat lähijaksojen materiaalit aina PDF-muodossa etukäteen ennen kutakin moduulia ja laadukkaan opetuksen ja henkilökohtaista ohjausta pienryhmässä.

Yksi moduuli sisältää keskimäärin 15 opetustuntia.

Koulutuksessa on mukana kouluttamassa useita äänialan (kuten puheterapeutti, laulunopettaja) ammattilaisia sekä kehonhuollon osaajia.

Lounaat omakustanteisia, lähipäivissä tarjoamme kahvit ja teet sekä pientä purtavaa.
VoiceWell®-koulutus on kokonaisuusjossa aiheet ja hoitoalueet opiskellaan järjestyksessä moduuleittain.

BONUS: Purento-verkkokurssi
Saat käyttöoikeuden Purento-verkkokurssille koko VoiceWell-koulutuksen ajaksi ja pääset heti tutustumaan ensimmäisen moduulin aiheisiin verkkokurssin kautta. Verkkokurssi sisältää purennan ja leukanivelen hoitamiseen anatomian ja fysiologian teoriaa sekä purennan alueen hoitotekniikoita opastettuna kattavin videoin. Seuraavassa moduulissa kerrataan tämä kokonaisuus sekä tarkennetaan opittua käytännössä (ohjausta, tutkimista ja hoitotekniikoiden harjoittelua). Lisäksi opiskellaan faskioiden perustaa ja niiden yhteydestä koko kehon ja äänentuoton hyvinvointiin.


Lokakuu 2023
PROFESSIONAL TASO Moduuli 1:
Moduulin aiheena on purennan ja leukanivelen anatomia ja hoitaminen, kielentoiminta osana äänentuottoa ja leukojen sekä purennan tasapainoa. Purennan hoitotekniikoihin lisätään kielen alueen anatomia, fysiologia, tutkiminen ja hoitotekniikat. Syvän faskialinjan (deep line) yhteys jalkapohjien ja lantion kautta leukojen tasapainoon.


PROFESSIONAL TASO Moduuli 2:
Moduulissa tutustutaan omaan ääneen ja opiskellaan äänentuoton teoriaa anatomian, fysiologian ja puhetekniikan sekä auditiivisen ja subjektiivisen arvioinnin näkökulmista.
Opiskellaan äänenkäyttöä jokaisen oma ääni huomioiden ja äänen harjoittamista sekä palautteen antamista. Faskialinjoista opiskellaan pinnallinen takalinja ja lateraalilinja.


PROFESSIONAL TASO Moduuli 3:
Moduulin teemoina on hengitys osana kehon hyvinvointia, pallean
ja koko ääntöhengityksen vaikutus ääneen, jaksamiseen sekä palautumiseen.
Opiskellaan hoitotekniikoita hengityslihaksistolle sekä ohjattavia harjoitteita asiakkaille. Faskialinjoista opiskellaan pinnallinen etulinja ja käden toiminnalliset linjat.


PROFESSIONAL TASO Moduuli 4:
Tässä moduulissa tutustutaan äänihäiriöihin ja muihin neurologisiin sairauksiin,
joilla on välitön tai epäsuora vaikutus äänenkäyttöön. Puheen neuraalisäätely avaa puheentuoton perusteita aivojen toiminnan näkökulmasta. Opitaan kartoittamaan äänen riskitekijöitä ja tunnistamaan erilaisia äänihäiriöitä. Moduuli sisältää myös laulunopettajan ohjaaman laulutunnin, jolla opitaan uutta omasta äänestä laulun näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan näyttelijän valmistautumiseen äänenkäyttön näkökulmasta. Äänihäiriöistä luennoi alan asiantuntija.


PROFESSIONAL TASO Moduuli 5:
Moduulissa opiskellaan äänentuottoalueen lihasten ja pehmytkudosten
hoitotekniikat, alueen tutkimista ja hoitoalueen määrittämistä äänikyselyä hyödyntäen. Moduuliin sisältyy harjoitusnäytöt klinikka-asiakkailla. Faskioista opiskellaan spiraalilinja ja faskialinjojen vaikutuksista koko kehon hoitoalueet huomioiden.


PROFESSIONAL TASO Moduuli 6:
Moduulin aiheena on äänenhuolto osana kehon hyvinvointia sekä
kokonaisvaltainen palautuminen osana hoitotyötä ja omaa jaksamista.
Moduulissa käydään läpi myös hoitotekniikat lasten kasvojen miimisten,
purennan ja kielen sensomotoriikan kuntouttamiseksi.
Moduulissa tehdään harjoitushoidot lapsiasiakkaille.


PROFESSIONAL TASO Moduuli 7:
Moduulissa suoritetaan kirjallinen loppukoe ja käytännön näyttö.
Lisäksi noin puolen vuoden päästä näytöstä pidetään kertauspäivä hoitotekniikoista, ääniharjoitteista ym. asiakkaille ohjattavista harjoitteista, siis kerrataan ja tarkennetaan osaamista opiskelijoiden tarpeen mukaan.

Vuosi valmistumisesta on sertifikaattinäyttö osaamisesta, jonka jälkeen vapaaehtoinen koulutus/kertaus tarpeen mukaan kouluttajan kanssa erikseen sovitusti. 

Sertifikaattinäytön suoritettuasi voit liittyä VoiceWell ®-hoitajalistalle
maksamalla mediamaksun 30e +alv 24%. Vuosimaksuun sisältyy oikeus
käyttää VoiceWell ®-hoitaja nimikettä ja markkinoida omaa osaamista
VoiceWell ®-hoitoina ja saat omat yhteystietosi voicewell.fi -sivustolle.

Valmistuneille VoiceWell-hoitajille on tarjolla edullisia kertauspäiviä
sekä etänä että Tampereella VoiceWell-keskuksella tarpeen mukaan.

Koulutus ei anna pätevyyttä puheterapeutin,
puhetekniikanopettajan eikä laulunopettajan ammatteihin.

Koulutuspaikka
VoiceWell-keskus Tampere, os. Suvantokatu 1 F 1.krs, 33100 Tampere
(Ratinan ja Koskikeskuksen 
kauppakeskusten välissä)
www.voicewelltampere.fi


Koulutuksen hinta
3420e (sis. alv 24%).

Koulutuksen voi maksaa 4-6 erässä (esim. 6. erässä 570e/erä)
Täytä hakemus ja aloita mielenkiintoinen opintomatka äänen, hengityksen ja koko kehon ihmeelliseen maailmaan!
Pääkouluttajana toimii
VoiceWell-menetelmän kehittäjä
Kirsti "Kicka" Leppänen

Tiedustelut
p. 050 5831965
voicewellkicka@gmail.com
www.voicewell.fi / www.voidis.fi

Tervetuloa äänen, purennan ja hengityksen sekä koko kehon ihmeelliseen maailmaan!
VoiceWell-koulutuksessa saat
  • Kattavan anatomian teorian ja hoitotekniikat äänen, kurkunpään ja kielen sekä suunpohjan tutkimiseen ja hoitamiseen
  • Laaja-alaisen tietopaketin purennan ja leukanivelen anatomian ja fysiologian sekä näiden alueiden tutkimiseen, hoitamiseen ja ohjaukseen vinkkejä
  • Työkaluja oman äänenkäytön kehittämiseen
  • Tietoa ja harjoitusmenetelmiä äänen hoitamiseen, hengityksen vapauttamiseen ja artikulaation häiriöiden ja kireyksien tunnistamiseen
  • Kattavasti tietoa kuinka palautua paremmin ja tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista palautumista
  • Harjoittelua käytännössä kouluttajan opastuksella ja kollegojen kanssa
  • Oikeuden käyttää VoiceWell-hoitaja tavaramerkkiämme markkinoinnissa
Koulutus on suunniteltu siten, että opettamamme
tiedot ja taidot täydentävät perusammattia ja
mahdollistavat VoiceWell-menetelmän soveltamisen.

Koulutus koostuu anatomian, fysiologian, kehon- ja lihashuollon teorian opetuksesta sekä hoitotekniikoiden käytännön harjoittelusta ohjatusti lähipäivissä ja harjoitusasiakkaiden hoitamisesta omassa työssä. Omista harjoitusasiakkaista palautetaan opintojen loppupuolella kirjallinen hoitokooste. 
Voidis Oy 2023
www.voidis.fi / www.voicewell.fi
Haluatko kuulla alkavista koulutuksista
jatkossa ensimmäisten joukossa?
Liity postituslistallemme!